5 gru 2018

Dzień św. Barbary

4 grudnia 2018 r.

Dzień 4 grudnia – rozpoczął się od uroczystych górniczych pobudek oraz mszy na cześć św. Barbary patronki górników i ich rodzin, w której uczestniczył poczet PeBeKa w składzie: Marcin Stefański, Konrad Wolszczak i Bartosz Imbra. Następnie Prezes Zarządu pan Tomasz Rawecki, Główny Inżynier Górniczy pan Paweł Pawlik oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów pan Robert Flak, wspólnie z delegacjami z poszczególnych oddziałów i spółek KGHM PM S.A., przedstawicielami organizacji związkowych, lokalnych władz i instytucji oddali hołd odkrywcy polskiej miedzi składając kwiaty pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego.

Inną bardzo ważną tradycją barbórkową jest zwyczaj odwiedzania w dniu św. Barbary szkół i przedszkoli przez górników PeBeKa S.A. Jak co roku dziesiątki pracowników udało się z wizytą do najmłodszych mieszkańców regionu, by opowiedzieć o trudach pracy górnika. Oficjalną reprezentację górniczą naszej firmy stanowiło w tym roku 20 osób, które otrzymały od PeBeKa drobne gadżety firmowe.

 

 Dzień św. Barbary