16 gru 2014

Barbórkowe spotkanie seniorów

Obchody górniczego święta co roku jednoczą nie tylko obecnych, lecz również emerytowanych pracowników PeBeKa. W piątek 12 grudnia seniorzy spotkali się na tradycyjnej biesiadzie w hali sportowej w Lubinie.

Uroczyste barbórkowe spotkania emerytowanych pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń organizowane są cyklicznie od kilku lat. Za każdym razem bierze w nich udział kilkaset osób. Mają one nie tylko wymiar towarzyskiego spotkania, ale również są okazją do podkreślenia, że PeBeKa nie zapomina o swoich byłych pracownikach – pozostają oni dla niej wciąż ważni, także w kontekście bieżącej działalności.

Na tegorocznej biesiadzie wszyscy zaproszeni poznali bowiem aktualne informacje o prowadzonych przez naszą firmę robotach i najbliższych planach inwestycyjnych. Przedstawił je seniorom prezes zarządu  Jacek Kulicki, który również w sposób uroczysty dokonał przekazania czak górniczych - symbolu otrzymanych w tym roku przez panów Jerzego Lengasa oraz Jana Ulricha, emerytowanych inżynierów PeBeKa, stopni generalskich pierwszego stopnia.