18 lut 2021

Budowa zbiornika retencyjnego przy Szybie R-III

Zbiornik retencyjny budowany przez PeBeKa dla Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna na poziomie około 1 km pod ziemią będzie miał blisko 33 metry głębokości, średnicę 11 metrów i pomieści ponad 3 600 m³ urobku.

Zbiornik retencyjny to podziemny magazyn, którego głównym zadaniem jest przejęcie (magazynowanie) urobku z przenośników taśmowych w wyrobiskach dołowych. Tak zgromadzony w zbiorniku urobek, jest transportowany na powierzchnię ze stałą częstotliwością, wymaganą dla zachowania ciągłości funkcjonowania Zakładów Wzbogacania Rud. Funkcję górniczego zbiornika retencyjnego urobku można porównać do wodnego zbiornika retencyjnego, którego głównym zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru i umożliwienie wykorzystania w czasie jej niedoboru. 

Roboty wyłomowe w zbiorniku o nazwie ZR-III B zostały rozpoczęte w listopadzie 2017 roku. Uruchomienie zbiornika nastąpi w drugiej połowie roku 2021.

Ujawnione we wrześniu 2019 roku poważne zaburzenie geologiczne w ociosie, wymusiło zmianę projektu technicznego i znaczne zwiększenie zakresu prac przewidzianych do wykonania. Prace projektowe trwały blisko pół roku i uwzględniały m.in. przebudowę przekopu transportowego oraz wprowadzenie obudowy betonowej zbiornika. Ze względu na bezpieczeństwo górników i niestabilność górotworu, roboty wyłomowe prowadzone były z wykorzystaniem niewybuchowego materiału wyburzającego lub z mocno ograniczoną ilością materiałów wybuchowych. Kolejną trudność stanowił brak możliwości wykorzystania samojezdnych wozów kotwiących, który sprawił, że załoga PeBeKa musiała zabudować półtora tysiąca kotew o żerdzi długości 1,8 m korzystając wyłącznie z pneumatycznych narzędzi ręcznych. 

Zdjęcie: Załoga KRG Rudna oddział GR-3

W dniu 30 listopada 2020 roku zakończony został ważny etap tej inwestycji – wyłom zbiornika połączył ze sobą wyrobiska znajdujące się na poziomie 920 m i 950 m pod ziemią. Kierownictwo Rejonu oraz pracownicy GR-3 KRG Rudna realizujący zadanie spotkali się blisko kilometr pod ziemią, aby uczcić sukces całej załogi pracującej przy tym projekcie. 

- Do zakończenia pierwszego etapu inwestycji konieczne jest wykonanie robót górniczych obejmujących roboty betoniarskie i montażowe oraz wyposażenie wyrobisk w potrzebny sprzęt oraz instalacje-  mówi Dominik Leszczuk, kierownik projektu. - Przed nami m.in. zabudowa trzech przenośników taśmowych służących do transportu urobku, zabudowa dwóch wciągników przejezdnych oraz wykonanie układu hydraulicznego rozładunku zbiornika wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi.  
Jak dotąd do wykonania zbiornika ZR-IIIB i wyrobisk towarzyszących PeBeKa zużyła:

  • 1 110 m³ betonu; odpowiada wykorzystaniu 123 betonomieszarek jeżdżących po drogach, które ustawione jedna za drugą utworzą sznur aut o długości ponad 1,2 km. 
  • 121 ton stali  - taka ilość stali zbrojeniowej wystarczy do wybudowania około 25 typowych domów jednorodzinnych.  

Zdjęcie: Zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika retencyjnego przy Szybie R-III