9 gru 2019

Bezpieczne górnictwo

Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. Prof. Wacława Cybulskiego działająca przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, wybrała laureata kolejnej edycji konkursu „Bezpieczny oddział”. Nagrodę otrzymał oddział PeBeKa G-8.

Nagroda dla oddziału G-8 została przyznana za bezpiecznie wykonaną pracę przy drążeniu wiązki pochylni S-1, S-2, S-3 w rejonie cechującym się bardzo skomplikowaną budową geologiczną -  intensywnie rozwiniętą siecią uskoków oraz spękań stropowych. Zauważona i doceniona została innowacyjna technologia drążenia pochylni, opracowana przez pracowników PeBeKa na potrzeby udostępnienia złoża Lubin- Małomice. Polegała ona na zastosowaniu: parasola ochronnego z prętów metalowych oraz pianowaniu nadwyłomów, otworów iniekcyjnych, ekranowania drążonych wyrobisk oraz użyciu chemicznych komponentów stabilizujących górotwór, by móc trwale zabezpieczyć pochylnie obudową łukowo podatną. Wykonując to trudne zadanie oddział G-8 otworzył perspektywę na kolejne lata eksploatacji bogatych złóż o spodziewanych zawartościach nawet do 2% Cu.

Oddział G-8 PeBeKa KRG Lubin- pod kierownictwem oddziałowego Piotra Nowaka- na co dzień wykonuje roboty górnicze na terenie kopalni KGHM O/ZG Lubin- drąży chodniki przygotowawcze i pomocnicze w obudowie kotwowej oraz łukowej podatnej (ŁP). Załoga składa się z 42 pracowników.

                                                          

Bezpieczne górnictwo