14 lis 2014

PeBeKa inauguruje obchody górniczego święta

Dziewiętnaście państwowych medali, dwadzieścia pięć szpad górniczych, dwa honorowe stopnie generalskie, ponad sto osób wyróżnionych odznaczeniami czy obchodzących jubileusz pracy - podczas uroczystej Akademii Barbórkowej PeBeKa w Centrum Kultury Muza w Lubinie nagrodzono pracowników, którzy szczególnie zasłużyli się dla górnictwa oraz firmy.

To był czas podsumowań i refleksji nad mijającym już rokiem, ale również okazja do przypomnienia kluczowych wydarzeń z historii przedsiębiorstwa, a przede wszystkim do nagrodzenia zasłużonych pracowników. W tegorocznej akademii oprócz władz naszej spółki i osób związanych z PeBeKa udział wzięli również przedstawiciel zarządu KGHM Polska Miedź, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, starosta lubiński Adam Myrda, a także reprezentant Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, pionierzy oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.

Jacek Kulicki, prezes zarządu PeBeKa, w swoim przemówieniu przywoływał ważne inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez firmę – zarówno w kraju (szyby SW-4 oraz GG-1, roboty w ramach modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, eksploracja nowych terenów wydobywczych), jak i zagranicą, PeBeKa bierze bowiem udział w projektach międzynarodowych KGHM, takich jak budowa kopalni miedziowo-niklowej Victoria w Kanadzie. Wszystkie te osiągnięcia możliwe są dzięki zaangażowaniu pracowników naszej firmy, ich umiejętnościom i solidnemu podejściu do zawodowych obowiązków, ale również dzięki umiejętności współpracy i przekazywaniu wiedzy nowo zatrudnionym kolegom.

W drugiej części Akademii Barbórkowej odznaczono pracowników szczególnie zasłużonych dla górnictwa oraz firmy. Przedstawiciele zarządu spółki oraz zaproszeni goście wręczyli 19 państwowych medali i 47 honorowych odznak, a 26 osób wyróżniono tytułami Dyrektorów oraz Inżynierów Górniczych różnego stopnia. W tym roku starszyzna gwarecka powiększyła się też o 25 osób, które odebrały szpady górnicze. Na Akademii Barbórkowej obecni byli również jubilaci świętujący 35- i 25- lecie pracy w górnictwie oraz 25-lecie pracy zawodowej - łącznie 40 osób. Nie zabrakło też wyróżnień dla pań, których co najmniej trzech synów pracuje w zawodzie górnika. A dwóch emerytowanych pracowników PeBeKa- Jerzy Lengas oraz Jan Ulrich – nagrodzono tytułami generalskimi I stopnia.

PeBeKa inauguruje obchody górniczego święta