18 cze 2018

PeBeKa konsekwentnie realizuje Strategię na rynkach zewnętrznych

Już wkrótce Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., spółka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, przystąpi do wykonania otworu poszukiwawczego wód leczniczych dla gminy Lądek Zdrój.

W dniu 18 czerwca 2018 r. w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku – Zdroju”.

Zadanie realizowane  przez Gminę Lądek-Zdrój finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który  przyznał Gminie całościowe dofinansowanie na poczet poszukiwań wód termalnych. Dotacja o łącznej wartości  ponad 18 mln PLN zostanie przeznaczona na wykonanie 2,5 km odwiertu geotermalnego, który być może da impuls do dalszego, intensywnego rozwoju  Lądka Zdroju.

- Poszukiwanie wód termalnych jest trudnym zadaniem geologicznym, związanym z koniecznością wykonania głębokich i dość kosztownych wierceń – mówi Jarosław Danielkiewicz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu w PeBeKa S.A. – Wstępne badania wskazują na obecność dużego złoża wody. Naszym zadaniem będzie odwiercenie otworu do głębokości ok 2500 m do poziomu wodonośnego, następnie zbadanie składu wody, jej temperatury oraz wydajności.

Lądek Zdrój znajduje się w malowniczym zakątku południowo-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej.  Jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i również jednym z najbardziej znanych w Europie. Lecznicze właściwości tamtejszych źródeł siarczkowych i radoczynnych były znane już w XIII wieku i z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu chorób stawów oraz przywracaniu organizmowi energii i witalności.

 

                                     

 

Prace w Lądku Zdroju to  kolejne zadanie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA, które wpisuje się w Strategię Spółki na lata 2018-2023, przyjętą na początku tego roku. Spółka wykorzysta doświadczenia zdobyte dotychczas we współpracy z  KGHM Polska Miedź S.A., podobnie jak w przypadku modernizacji dolnokredowych studni głębinowych wodociągu Dąbrowa w Łodzi.  Pebeka  z powodzeniem przekłada wypracowane kompetencje na rynki zewnętrzne.

 

Wartość planowanych robót wynosi 18 016 517,25 PLN brutto. Zgodnie z założeniami   zadanie zostanie wykonane w nieco ponad rok od dnia podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia robót to III kwartał 2018 r.

PeBeKa konsekwentnie realizuje Strategię na rynkach zewnętrznych