16 sty 2015

PeBeKa modernizuje Hutę Miedzi Głogów

PeBeKa rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku roboty w ramach projektu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I jako jeden z pięciu generalnych wykonawców.

Zakres prac obejmuje m.in.  wybudowanie budynku stacji dmuchaw III, oddziałowej stacji rozdzielczej,   fundamentów linii transportu wsadów do pieca hutniczego czy zabudowę taśmowych separatorów elektromagnetycznych nad przenośnikami, których zadaniem będzie eliminowanie z koncentratu miedzi elementów metalowych. Trwają także prace przygotowawcze do wykonania estakad i rurociągów zewnętrznych obiegów chłodzenia. W styczniu br., po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę, pracownicy PeBeKa rozpoczną również budowę stycznikowni. Terminy zakończenia wszystkich tych prac to pierwszy kwartał 2016 r.

Oprócz PeBeKa przy projekcie modernizacji pirometalurgii w HMG zadania realizują inni generalni wykonawcy: Polimex-Tulcon, Mostostal –Kraków, Mostostal-Zabrze czy KGHM Zanam.