19 kwi 2019

Spotkanie z emerytami.

16 kwietnia 2019 r. w restauracji Oberża „Skarbek” w Lubinie odbyło się spotkanie Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z pracownikami, którzy w ubiegłym roku odeszli na emeryturę.

Wiceprezesi Zarządu pan Paweł Pawlik oraz pan Robert Flak podziękowali za wieloletnią współpracę, nieoceniony wkład w rozwój Spółki oraz dokonali uroczystego wręczenia upominków. Spotkanie było  również doskonałą okazją do wspólnego spędzenia  czasu z wieloletnimi współpracownikami, jak i szansą na przywołanie wspomnień.

Z okazji przejścia na emeryturę raz jeszcze składamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

      

Spotkanie z emerytami.