18 gru 2015

Jubileuszowe spotkanie seniorów PeBeKa

Już po raz piąty przy wspólnym stole zasiądą ci, których praca przyczynia się do stałego rozwoju Zagłębia Miedziowego – emerytowani pracownicy PeBeKa. W piątek 18 grudnia spotkają się razem na specjalnej biesiadzie w hali sportowej w Lubinie.

Uroczyste barbórkowe spotkania emerytowanych pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa, zainaugurowane w 2011 roku z inicjatywy zarządu, stały się firmową tradycją. Świadczy o tym nie tylko ciągłość wydarzenia, ale przede wszystkim liczny udział osób, które z PeBeKa związały swoje życie zawodowe, a nierzadko traktowały ją jak drugi dom. Dla seniorów jest to okazja do wspominania własnych doświadczeń i przybliżania młodszym pokoleniom historii i wyzwań, którym musieli sprostać w czasach budowy kopalń Zagłębia Miedziowego. Ale to również dobry sposób na włączenie emerytów w bieżącą działalność firmy, korzystanie z ich ogromnej wiedzy na rzecz dalszego rozwoju spółki. W trakcie barbórkowej biesiady zaproszeni uczestnicy zapoznają się bowiem z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, którą przedstawi Jacek Kulicki, prezes zarządu. Mogą też dzielić się swoimi uwagami i przemyśleniami, tym bardziej, że tegoroczne spotkanie upływać będzie pod znakiem firmowego święta.

- W tym roku obchodzimy dwa jubileusze: ten duży, czyli 55-lecie działalności PeBeKa, ale także ten mniejszy, czyli pięciolecie naszych barbórkowych spotkań z emerytowanymi pracownikami -  mówi prezes zarządu Jacek Kulicki. – Cieszy nas ogromnie to, że byli pracownicy nawet na emeryturze interesują się realizowanymi inwestycjami oraz planami inwestycyjnymi, chętnie dzielą się wiedzą i pomysłami. Ludzie to największy kapitał PeBeKa, zwłaszcza ci, którzy są częścią historii i dzisiejszego sukcesu spółki.

Tradycją barbórkowego spotkania jest specjalne uhonorowanie wieloletnich pracowników, szczególnie zasłużonych na rzecz firmy (w zeszłym roku czaka górnicze, symbol otrzymania stopni generalskich, odebrało dwóch emerytowanych inżynierów PeBeKa: Jerzy Lengas oraz Jan Ulrich). W tym roku uhonorowano trzech pionierów polskiej miedzi, byłych pracowników przedsiębiorstwa. Zbigniew Warczewski otrzymał tytuł Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego w uznaniu „za zasługi na rzecz firmy, jak również za współtworzenie sukcesu Zagłębia Miedziowego”. Jana Hawrysza uhonorowano złotą odznaką „Zasłużony dla PeBeKa - za „kultywowanie kultury i tradycji górniczej”. Marian Strużyński również otrzymał złotą odznakę PeBeKa - w uznaniu za „nieustającą współpracę z przedsiębiorstwem oraz krzewienie wiedzy wśród młodych pracowników”.

Po części oficjalnej zaplanowano występ kabaretowy satyryka Krzysztofa Hankego oraz wspólne świętowanie.

Spotkanie Biesiadne Emerytów rozpocznie się w piątek 18 grudnia o godz. 15.00 w hali sportowej przy ul. Składowej 1 w Lubinie.

Jubileuszowe spotkanie seniorów PeBeKa