6 lis 2015

PeBeKa współautorem prestiżowej publikacji Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Ekspercka wiedza i wieloletnie doświadczenie docenione - Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa zostało zaproszone do przygotowania pierwszego tomu z serii monografii-przewodników poświęconych dobrym praktykom w górnictwie podziemnym. Publikacja uświetni jubileuszową, 25 edycję Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Już po raz kolejny Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń weźmie udział w prestiżowej konferencji branżowej XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która odbędzie się w lutym 2016 roku w Krakowie. Wydarzenie będzie miało charakter szczególnie uroczysty ze względu na jubileusz ćwierćwiecza, dlatego organizatorzy - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej – zainaugurują z tej okazji specjalną serię wydawniczą „Dobre praktyki w górnictwie podziemnym”, podsumowującą całokształt działalności górniczej.

Pierwszą publikacją cyklu ma być monografia-poradnik „Dobre praktyki w zakresie udostępniania złóż oraz technice i technologii głębienia szybów”. Do jej przygotowania zaproszono PeBeKa, doceniając eksperckość firmy i ponad półwieczną praktykę w głębieniu i uzbrajaniu szybów wszystkich kopalń miedziowych dla KGHM Polska Miedź oraz realizacji obiektów tworzących pełną infrastrukturę zakładów górniczych. W planowanej publikacji specjaliści z PeBeKa podzielą się wiedzą i unikalnymi doświadczeniami. Wiceprezes Wojciech Chojnacki zredaguje dział dotyczący metody mrożenia górotworu i kontroli płaszcza mrożeniowego. Michał Balcerzak z KRG Szyby przedstawi urządzenia dla potrzeb głębienia szybów, a Robert Niemczyk, nadsztygar górniczy w dziale przygotowania produkcji i rozwoju, zaprezentuje technologię wykonania obudowy tubingowej szybu. Recenzentem publikacji będzie prezes PeBeKa Jacek Kulicki, który czuwać będzie również nad zwartością merytoryczną artykułów.

W naszym przedsiębiorstwie skumulowane są wieloletnie doświadczenie i obszerna wiedza na temat budowy kopalń, technologii głębienia i zabezpieczenia szybów, opracowywaniu nowatorskich technologii górniczych czy szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego – mówi prezes Kulicki. – Chętnie dzielimy się tą ekspercką, często wiedzą z branżą górniczą, dzięki czemu rozwija się polskie górnictwo i budownictwo specjalistyczne.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji w branży górniczej, gromadząca przedstawicieli nauki, przemysłu oraz kopalń. Przedstawiciele PeBeKa, która otrzymała miano przyjaciela Szkoły, wielokrotnie brali aktywny udział w konferencji i towarzyszących jej seminariach tematycznych, wygłaszając referaty i odczyty. W tegorocznej, 24. edycji konferencji uczestniczyli: prezes Jacek Kulicki, wiceprezes Wojciech Chojnacki, kierownik KRG Polkowice-Sieroszowice Jarosław Danielkiewicz oraz nadsztygar górniczy KRG Szyby Tadeusz Rutkowski. Jubileuszowa, 25. Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbędzie się w dniach 22-26 lutego 2016 roku w Krakowie.

PeBeKa współautorem prestiżowej publikacji Szkoły Eksploatacji Podziemnej