Szyb GG-1 to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla wydobycia miedzi w Polsce związana z eksploatacją nowego złoża miedzi w rejonie Głogów Głęboki-Przemysłowy. 
 

GG-1 to 31. szyb zbudowany przez PeBeKa S.A. na terenie Zagłębia Miedziowego na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.

Budowa szybu GG-1- w trakcie

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.
Czas realizacji: 2013-2021

Dodatkowe dane techniczne:

  • Szyb w Kwielicach będzie docelowo najgłębszym tego typu obiektem w całym Zagłębiu Miedziowym. (Głębokość szybu: 1351 m).
  • Pierwszy kubeł urobku wyjechał z szybu w dniu 13 grudnia 2013 r.
  • W szybie zabudowano 466 żelbetowych pierścieni tubingowych. Każdy pierścień składa się z czternastu segmentów, które ważą od 2 do 5 ton. W sumie cała obudowa tubingowa zainstalowana w szybie GG-1 waży ok. 25 tysięcy ton!
  • Szyb GG-1 będzie szybem wdechowym, służącym do transportu materiałów i ludzi, a na powierzchni zostanie zabudowana stacja klimatyzacyjna i komora pomp głównego odwadniania na podszybiu.
  • Szyb GG-1 został wyposażony w kaskadowy system odwodnienia mający bronić szyb przed zalaniem. Ostatni taki system, oczywiście nie tak nowoczesny, budowano w szybie SG-2 ponad dwadzieścia lat wcześniej.

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Głogów, Zagłębie Miedziowe, złoże miedzi Głogów Głęboki-Przemysłowy

Rys sytuacyjny

Budowa szybu wentylacyjnego jest priorytetową sprawą dla poprawy warunków pracy górników w obszarze Głogowa Głębokiego Przemysłowego.

Największe wyzwania

Kaskadowy system odwadniania

Kluczowy moment

Wydobycie na powierzchnię pierwszego kubła urobku z szybu GG-1