Kompleksowe wykonawstwo

Usługi wiertnicze i badania złóż

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi wykonywania wierceń geologiczno-poszukiwawczych, geologiczno-rozpoznawczych, piezometrycznych oraz otworów technicznych pod mrożenia budowanych szybów PeBeKa utworzyła w 2012 roku nowy specjalistyczny oddział: Kierownictwo Robót Wiertniczych Powierzchniowych (KRWP). W ten sposób PeBeKa - równolegle z prowadzeniem robót poziomych, głębieniem szybów i wyposażaniem wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną – świadczy w pełni kompleksową usługę rozpoznawania złóż. Dzięki wykonaniu otworów wiertniczych możliwe jest zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania i zasięgu złoża rud miedzi i kopalin ...

Zobacz szczegóły

Obiekty sportowe

PeBeKa umiejętnie łączy tradycję i posiadane doświadczenie z najnowszymi stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Poszukując nowych, ciekawych i profesjonalnych wyzwań spółka rozwinęła odrębną specjalizację i poszerzyła wachlarz świadczonych usług  o kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych. Działalność firmy w tym zakresie obejmuje m.in.: kompleksowe wykonanie, modernizację i remonty odkrytych obiektów sportowych, wykonanie, modernizację i remonty hal szkolnych i sportowych, obiekty do uprawiania nowoczesnych rodzajów sportu, projektowanie, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych obiektów sportowych, nawierzchnie odkrytych obiektów sportowych (murawa z tworzywa sztucznego, murawa naturalna, nawierzchnie z tworzyw sztucznych i brukowe), nawierzchnie halowych obiektów sportowych (nadbudówki ...

Zobacz szczegóły
Obiekty sportowe

Fundamentowanie specjalne

PeBeKa rozwijając technologie inżynierii górniczej oraz wzbogacając je o ostanie osiągnięcia technik budowlanych wyspecjalizowała się w zakresie realizacji fundamentów specjalnych, wykorzystywanych w budownictwie miejskim, przemysłowym, hydrotechnicznym i mostowym. Spółka wykonuje m.in.: pale wiercone z zastosowaniem różnych technologii (wiercenie świdrem ciągłym - metoda CFA, STARSOL, wiercenie z zabezpieczeniem ścian otworu rurą osłonową, wiercenie z zabezpieczeniem ścian otworu zawiesiną bentonitową), ściany szczelne (wbijane i wciskane hydraulicznie lub wibracyjnie), wolnostojące obudowy wykopów, obudowy typu Berlin, stabilizację gruntu betonem natryskowym i iniekcjami. Dzięki doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom, pzedsiębiorstwo dysponuje możliwościami pozwalającymi ...

Zobacz szczegóły
Fundamentowanie specjalne

Obiekty komunikacyjne

Doskonaląc technologie opanowane w trakcie realizacji projektów budownictwa górniczego i tunelowego oraz wzbogacając je o elementy typowe dla budownictwa ogólnego, PeBeKa oferuje również wykonawstwo obiektów dodatkowych dla infrastruktury komunikacyjnej oraz miejskiej, tj. szybiki, wentylatorownie, komory rozjazdów, stacje metra, przystanki tramwajowe, przejścia podziemne czy obiekty mostowe. Ponadto spółka oferuje usługi w zakresie remontów, uszczelniania, przebudowy lub modernizacji tego typu istniejących obiektów.

Zobacz szczegóły
Obiekty komunikacyjne

Obiekty infrastruktury przemysłowej

PeBeKa z powodzeniem realizuje projekty z zakresu wykonawstwa obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Opanowanie przez spółkę nowoczesnych technik i technologii pozwala jej zaoferować usługi obejmujące: budowę nowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej wraz z kompleksowym ich wykończeniem, projektowanie i wykonanie różnego rodzaju konstrukcji stalowych urządzeń  podziemnych i powierzchniowych, reprofilację konstrukcji żelbetonowych i betonowych, wykonywanie kompleksowych remontów na istniejących obiektach, wykonywanie instalacji sieci zewnętrznych – uzbrojenie terenu, montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji. Przedsiębiorstwo od wielu lat specjalizuje się w budowie miejskich i przemysłowych systemów wodno-kanalizacyjnych oraz ich remontach i modernizacji. ...

Zobacz szczegóły
Obiekty infrastruktury przemysłowej

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa