Budowa stadionu Zagłębia Lubin

Jedną z ostatnich inwestycji, najbardziej prestiżowych i długo oczekiwanych przez mieszkańców rodzimego miasta Lubina,  było zaprojektowanie i wybudowanie stadionu piłkarskiego dla KGHM Zagłębie Lubin S.S.A. Realizację tego projektu powierzono konsorcjum PeBeKa-Hochtief.

Charakterystyka obiektu:

Stadion piłkarski Zagłębia Lubin zlokalizowany jest w Lubinie przy drodze krajowej nr 3 Wrocław – Zielona Góra. Powierzchnia terenu objęta opracowaniem projektowym wynosiła 6,48 ha. Stadion stanowi główny obiekt, na którym rozgrywane są najważniejsze mecze I drużyny miejscowego klubu piłkarskiego KGHM Zagłębie Lubin S.A.

Na obiekcie przewidywane są również rozgrywki meczy drużyny narodowej do eliminacji zarówno Mistrzostw Europy jak i Świata.  Z tego powodu projektowanie i budowa opierała się na spełnieniu podstawowych warunków, jakie są określone w rozporządzeniu PZPN dotyczącym nowo wybudowanych obiektów piłkarskich oraz przepisach UEFA dla stadionów kategorii III, na których możliwe jest rozgrywanie meczy międzypaństwowych.

Dane techniczne dotyczące stadionu. Rozwiązania techniczne:

Stadion jest nowoczesny i kameralny zarazem. Ma 16 100 miejsc. 15 230 miejsc to zwykłe miejsca siedzące. Wszystkie siedziska są ponumerowane, co pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas meczów. Dodatkowo na stadionie jest  700 miejsc dla VIP–ów. 500 z nich to siedzenia z pokryciem tapicerskim na siedzeniu i oparciu. Dodatkowo na stadionie zainstalowanych jest 200 miejsc tzw. SuperVIP -  siedzenia takie jak vipowskie, ale składane i jeszcze bardziej komfortowe. Odstęp pomiędzy miejscami jest dość duży, ponieważ wynosi ok. 60 cm. Pozwala to na komfortowe oglądanie meczu. Poza tym na trybunach zlokalizowanych jest 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja:

Konstrukcja stadionu wraz z budynkiem głównym została dostosowana do warunków wynikających z wpływu eksploatacji górniczej. Dylatacje znajdują się na co trzeciej osi czyli, w linii słupa - dźwigara dachowego - belki zębatej.  Konstrukcja fundamentów trybun oraz wejścia na trybuny są konstrukcji żelbetowej monolitycznej, wylewanej na budowie, na których zabudowane są bloki oporowe belek zębatych oraz zestaw kotew pod słupy dolne. Konstrukcja stadionu w części trybun wykonana jest z elementów żelbetowych prefabrykowanych (słupy, belki zębate audytoriów, płyty audytoryjne) w rozstawie co 10,10 m. Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane są z dwuteowników stalowych HEA 800, podwieszonych na dwóch rzędach cięgien i łączonych płatwiami, na których ułożona jest blacha trapezowa, stanowiąca przykrycie dachu. Po stronie zachodniej trybun znajduje się budynek główny administracyjno-socjalny, w którym znajdują  się biura zarządu, sale konferencyjne, sale cateringowe dla VIP i SuperVIP, strefa Wellnes, szatnie, sale rozgrzewek i łaźnie dla piłkarzy. Budynek główny wykonany jest w konstrukcji szkieletowej. Szkielet stanowią prefabrykowane żelbetowe słupy, belki i rygle. Usztywnienie konstrukcji stanowią ściany i stropy żelbetowe monolityczne oraz część ścian murowanych, wykonanych z bloczków silikatowych. Obiekt składa się z 3 kondygnacji – III kondygnacja przeznaczona jest dla gości VIP i SuperVIP wraz z obsługą cateringową. Obiekt został wyposażony oprócz standartowych instalacji wody, kanalizacji, c.o. czy elektrycznych, również w  instalacje wczesnego wykrywania i sygnalizowania pożaru oraz alarmowania straży pożarnej, przeciwwłamaniową, system kontroli dostępu, odprowadzenia dymu i ciepła, monitoringu, BMS, instalację teleinformatyczną oraz nagłośnienie.

Realizacja prac:

Budowa stadionu została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie budowy wykonane zostały: ¾ trybuny (południowa, wschodnia, północna) wraz z zadaszeniem i oświetleniem, 13 punktów sanitarnych, 4 punkty pierwszej pomocy, boisko o wymiarach 105 x 68 m, zespół kamer monitorujących, system sprzedaży biletów i karnetów, 96 jupiterów oświetleniowych, siedziska dla kibiców (ok. 10 700 sztuk), wiaty i siedziska dla piłkarzy rezerwowych.

Drugi etap budowy stadionu objął wykonanie: ¼ trybuny (zachodnia) wraz z zadaszeniem i oświetleniem dostosowanym do wymogów telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV), budynku głównego, kładki dla pieszych (6 sztuk), 72 jupiterów oświetleniowych, siedzisk VIP i SuperVIP, stołów dla prasy i telewizji, dalszej część dróg i placów pod trybunami oraz wokół budynku, zagospodarowanie starego wału (obsypanie, wzmocnienie i obsianie trawą).

Etap I zakończono 13 marca 2009 r., etap II był kontynuowany do lipca 2010 r.

Przebieg prac:

Budowę stadionu rozpoczęto od rozbiórki starej części wału po stronie wschodniej i południowej oraz niewielkiej części po stronie północnej do starego budynku technicznego. Na stronie południowej została też zdemontowana stara tablica świetlna wyników, która znajdowała się nad tunelem żelbetowym. W tym samym czasie zostały przeprowadzone bardzo szczegółowe badania geologiczne gruntu (do 20 m w głąb) w obszarze planowanego posadowienia fundamentów.

Budowa Stadionu realizowana była z myślą o zachowaniu ciągłości rozgrywek piłkarskich w terminie wyznaczonym przez PZPN za wyjątkiem rundy jesiennej sezonu 2008/2009, gdzie mecze odbywały się w zaprzyjaźnionym mieście Polkowice. Z tego względu wykonawca musiał dostosowywać organizację prac budowlanych oraz sposób prowadzenia robót do terminarzu rozgrywek, co znacznie utrudniało zachowanie ciągłości realizacji. Również z uwagi na organizowanie cosobotniej giełdy wokół stadionu, na którą handlowcy oraz kupujący zjeżdżają z całej Polski, i która stanowi bardzo ważny ośrodek handlowy w regionie, wykonawca musiał dostosować swój harmonogram prac tak, by mieszkańcy okolic cieszyli się zarówno z widowisk sportowych na nowym stadionie jak i z robienia zakupów na giełdzie. Przerwa w rozgrywkach od 10 maja 2008 r. do 13 marca 2009 r. była konieczna, aby umożliwić realizację całości etapu I wraz z wykonaniem nowej murawy, która została przesunięta względem starego boiska o 21 metrów w kierunku trybuny wschodniej wraz ze wszystkimi instalacjami niezbędnymi do utrzymania i jej pielęgnacji, jak instalacja nawodnienia, ogrzewania, drenażu. Zostały również zdemontowane 4 stare maszty oświetleniowe. Od momentu rozpoczęcia fundamentowania do momentu otwarcia etap pierwszy został wykonany w ciągu 1 roku.

Podczas drugiego etapu, dłuższy czas przestrzeń na długości budynku w strefie audytoriów była wolna, audytoria nie były zamontowane. Wynikało to z zaprojektowanej konstrukcji budynku i trybun, które są ze sobą połączone i stanowią jedną całość konstrukcyjną. W związku z tym montaż audytoriów mógł się odbyć jedynie po wykonaniu części budynku znajdującej się poza obrysem trybun. Budynek ten stanowi bowiem swego rodzaju opór dla audytoriów. Trybuna zachodnia, mimo iż jest lustrzanym odbiciem trybuny wschodniej, ma całkowicie inną konstrukcję i wymagała ona innej kolejności montażu. Początkowo założono technologię, według której montaż elementów o wadze dochodzących do 56 ton mógłby się odbyć jedynie dźwigami o udźwigu 1000 ton (gdyż odległość montażu przekraczała 30 m) i tylko z zewnętrznej strony spoza budynku (bo po wewnętrznej stronie trybun była ułożona murawa wraz z całą infrastrukturą). Ze względu na wiele ograniczeń zmieniono technologię. Najpierw zamontowano  konstrukcję stalową zadaszenia, a następnie belki zębate i płyty audytoryjne. Pozwoliło to uniknąć wzrostu kosztów i skróciło znacznie czas montażu.

Kolejnym, dużym wyzwaniem podczas realizacji drugiego etapu była decyzja Inwestora o likwidacji pozostałej części wału, co wiązało się  ze zmianą pozwolenia na budowę, jak i przeprojektowaniem pierwotnej dokumentacji, likwidacją kładek dojściowych na trybuny jak i wywiezieniem blisko 140 000 m3 ziemi i gruzu betonowego.

Po zakończeniu realizacji stanu surowego zespół PeBeKa przystąpił do robót wykończeniowych i instalacyjnych.

5 sierpnia 2010 roku stadion został oficjalnie przekazany Inwestorowi.

Podsumowanie:

Obiekt został zbudowany według wytycznych PZPN oraz UEFA klasy III, co umożliwia prowadzenie na nim dowolnych spotkań rozgrywek krajowych oraz meczów wszystkich etapów rozgrywek UEFA, poza finałami Ligi Mistrzów oraz Pucharu UEFA. W dniu oddania stadionu był on najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce.

W czasie realizacji projektu inżynierowie PeBeKa dostosowywali technologię do możliwości i aktualnych potrzeb budowy. Dzięki temu Inwestor uniknął dodatkowych kosztów i opóźnień związanych z oddanie stadionu.

Wykonawca w projekcie budowy uwzględnił wszystkie możliwe trudności w realizacji, m.in. terminarz rozgrywek Ekstraklasy czy organizację lokalnej giełdy. Dodatkowo projekt został dostosowany do wymagań Inwestora w trakcie realizacji (usunięcie części starego wału).

Dzięki realizacji projektu Dialog Areny w Lubinie PeBeKa zdobyło nowe doświadczenia, zyskując kompetencje w zakresie budownictwa obiektów sportowych według standardów międzynarodowych.

Stadion w liczbach:

 • ilość miejsc: 16 100, w tym:
  • standardowe: 15 230;
  • dla VIP’ów: 500;
  • dla SuperVIP’ów: 200;
  • dla niepełnosprawnych: 20;
  • miejsca dla mediów: 150;
 • wymiar boiska: 105 x 68 m;
 • wysokość najwyższej krawędzi trybuny: 13,71 m;
 • górna krawędź masztu oświetleniowego: 32,55 m n.p.t.;
 • górna krawędź słupa: 26,808 m n.p.t.;
 • górna krawędź dźwigara dachowego: 20,735 m. n.p.t.;
 • ilość sanitariatów: 13;
 • ilość punktów pierwszej pomocy: 6;
 • ilość osi: 52;
 • rozstaw pomiędzy osiami: 10,10 m;
 • ilość telebimów: 2;
 • ilość miejsc parkingowych: 150;
 • ilość kondygnacji w budynku: 3;
 • ilość jupiterów: 196;
 • kubatura: 209 311,72 m³;
 • pow. zabudowy: 10 736 m²;
 • pow. dachu: blisko 13 000 m2;
 • pow. użytkowa budynku: 3 943,49 m²;
 • konstrukcja stalowa zadaszenia: 520 t konstrukcji stalowej;
 • ilość zużytego betonu: 10 000 m³;
 • zużyta stal zbrojeniowa: ponad 1 400 t;
 • ilość ziemi i gruzu wywiezionego z rozbiórki wałów: blisko 190 000 m³.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa