Fundamentowanie specjalne

PeBeKa rozwijając technologie inżynierii górniczej oraz wzbogacając je o ostanie osiągnięcia technik budowlanych wyspecjalizowała się w zakresie realizacji fundamentów specjalnych, wykorzystywanych w budownictwie miejskim, przemysłowym, hydrotechnicznym i mostowym. Spółka wykonuje m.in.:

  • pale wiercone z zastosowaniem różnych technologii (wiercenie świdrem ciągłym - metoda CFA, STARSOL, wiercenie z zabezpieczeniem ścian otworu rurą osłonową, wiercenie z zabezpieczeniem ścian otworu zawiesiną bentonitową),
  • ściany szczelne (wbijane i wciskane hydraulicznie lub wibracyjnie),
  • wolnostojące obudowy wykopów,
  • obudowy typu Berlin,
  • stabilizację gruntu betonem natryskowym i iniekcjami.

Dzięki doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom, pzedsiębiorstwo dysponuje możliwościami pozwalającymi na kompleksową realizację tego rodzaju prac w skomplikowanych, niejednokrotnie trudnych warunkach geotechnicznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa