Inne realizacje fundamentowania

 • Wykonanie pali pod most drogowy w Nowym Sączu (72 pale o średnicy 150 mm). 
 • Budowa przejścia podziemnego pod Aleją Solidarności w Warszawie (230 pale o łącznej długości 2784,1 m).
 • Budowa infrastruktury szybkiego tramwaju miejskiego w obrębie Ronda Mogilskiego w Krakowie (w ramach projektu wykonano pale wielkośrednicowe o łącznej długości 280 metrów i średnicy 1,5 metra jako podpory wiaduktu oraz cztery pale o średnicy 1,2 metra stanowiące element konstrukcji przejścia podziemnego).
 • Budowa nadszybia SG-1 dla KGHM Polska Miedź S.A. Odział Polkowice-Sieroszowice (wykonanie żelbetonowych pali wielkośrednicowych w rurze osłonowej 1500 mm).
 • Wzmocnienie wiaduktu w ramach kontraktu - Obejście Legnicy (iniekcja strefowa gruntu, mikropale wiercone o średnicy 100 mm).
 • Wzmacnianie podłoża pod fundamentami bloków energetycznych Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k/Gryfina metodą iniekcyjnego stabilizowania luźnych i zawodnionych gruntów.
 • Zabezpieczenie tuneli szybkiej kolei podziemnej w Ankarze metodą jet-grouting'u w ramach  Projekt Ankaray – Turcja (łącznie wykonano 3094 pale, odwiercono 55940 mb otworów jet-grouting'owych, wykonano 13542 mb jet-grouting'u).
 • Wykonanie pali dla obiektów mostowych w ramach budowy autostrady A-4 odcinek: Sośnica-Wirek (322 pale w rurze osłonowej, średnice 600, 800, 1000 mm).
 • Wykonanie pali dla obiektów mostowych przebudowywanej autostrady A-4 na odcinku Wądroże-Krzywa (pale o średnicy 1200 mm).
 • Wykonanie palisady (łącznie 91 szt. pali ø640) dla wentylatorni metra w Warszawie.
 • Wykonanie studni infiltracyjnych we Wrocławiu (7 studni o średnicy 1500 mm).
 • Roboty palowe w ramach budowy mostów w Spytkowicach, Kunicach i Buczynie (28 pali o średnicach od 800 do 1000mm).
 • Wykonanie pali fundamentowych ekranu akustycznego przy szybie R-VIII kopalni ZG Rudna Oddział KGHM Polska Miedź S.A. (średnica pali 880 mm).

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa