Usługi wiertnicze i badania złóż

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi wykonywania wierceń geologiczno-poszukiwawczych, geologiczno-rozpoznawczych, piezometrycznych oraz otworów technicznych pod mrożenia budowanych szybów PeBeKa utworzyła w 2012 roku nowy specjalistyczny oddział: Kierownictwo Robót Wiertniczych Powierzchniowych (KRWP). W ten sposób PeBeKa - równolegle z prowadzeniem robót poziomych, głębieniem szybów i wyposażaniem wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną – świadczy w pełni kompleksową usługę rozpoznawania złóż.

Dzięki wykonaniu otworów wiertniczych możliwe jest zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania i zasięgu złoża rud miedzi i kopalin towarzyszących, a także informacji o mineralizacji miedziowej i metali występujących z miedzią w rudzie. Odwierty wzbogacają również wiedzę specjalistów PeBeKa o warunkach hydrogeologicznych panujących w danej lokalizacji, co jest kluczowe ze względu na planowanie dalszych prac przy głębieniu szybów.

Usługi wiertnicze wykonywane są przy pomocy urządzenia wiertniczego, które składa się z samojezdnej wiertnicy typu MR6000, zbiorników oraz pomp płuczkowych i generatorów prądotwórczych.

Wiertnicę MR6000 wyprodukowała włoska firma DRILLMEC, urządzenie charakteryzuje  się  udźwigiem rzędu 136 t (300 000 lbs), mocą 500 HP (372 kW) oraz wysokością masztu 35 m. Urządzenie to ma możliwość wykonywania odwiertów do głębokości 2000 m.

Zapraszamy do obejrzenia realizacji usług wiertniczych

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa