Inne realizacje rurociągowe

  • Budowa systemu przesyłowego wody z otworów głębinowych do wodociągu na terenie byłej kopalni miedzi Konrad w Iwinach. Zakres robót obejmował m.in. wypełnienie istniejącego rurociągu ø 500 rurą PEHD ø 315x18,7 PE 100 i długości 4,0 km, uzupełnienie masą cementową przestrzeni pomiędzy rurą stalową ø 500 a rurą PEHD ø 315, ułożenie w wykopie otwartym rurociągu PEHD ø 315x18,7 PE 100 w ilości 561 m.
  • Wykonanie 9 km rurociągu wody pitnej ø 280 PEHD z Bolesławca do Iwin wraz z przepompownią kontenerową. 
  • Montaż 2 km rurociągu PEHD ø 900 w Głogowie. 
  • Modernizacja rurociągów i wykonanie drenaży dla zbiornika Żelazny Most. 
  • Remont kanalizacji deszczowej dla POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 
  • Wykonanie rurociągów wodnych zasilających układy chłodzenia silników stacji wentylatorów dla KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze Lubin. 
  • Wykonanie zbiornika spustowego szlamów poflotacyjnych ZB1 wraz z niezbędną infrastrukturą dla KGHM Polska Miedź Oddział Zakład Hydrotechniczny.
  • Modernizacja rurociągów R-3 i R-4 na trasie od Zakładów Wzbogacania Rud Polkowice do komory rozrządu szlamów w rejonie Rudna Główna. 
  • Montaż 2,5 km rurociągu w ramach zadania „Modernizacja gospodarki wody pitnej” dla KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Gospodarki Wodnej. Dla tego samego inwestora Spółka wykonała remont 0,5 km rurociągu w miejscowości Brzeg Głogowski.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa