Powierzchniowa, centralna stacja klimatyzacyjna

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna”

Dane techniczne:
Łączna kubatura budynku głównego – 4200 m³
Wieże chłodne – 10 sz.
Długość rurociągów w szybie R-IX – 2 x 1100 m
Moc cieplna – 16,7 MW

Technologia:
Budynek stacji klimatyzacyjnej wykonany został w konstrukcji stalowej. Technologia montażu rurociągów w szybie polegała na scalaniu rur w zrębie i opuszczaniu kolumn w dół szybu. Kolumny posadowione zostały na zabudowanej konstrukcji wsporczej, a całość prac wykonana była w czynnym szybie.

Spółka w ramach tego zadania wykonała główny budynek powierzchniowej centralnej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX należącym do KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” (powierzchnia zabudowy 822 m² ) wraz z drogami dojazdowymi i placami, a także wieże - chłodnie dla agregatów chłodniczych i wieże - chłodnie free cooling'u. PeBeKa wykonała również montaż wyposażenia i urządzeń stacji.
Przedmiotowa stacja klimatyzacyjna jest pierwszą takiej wielkości stacją w Polsce, zbudowaną na powierzchni dla potrzeb górnictwa. Jej podstawowa funkcja polega na oziębieniu wody do temperatury +1,5 °C i dostarczaniu jej do dołowej instalacji chłodzącej centralnego systemu klimatyzacji. Z uwagi na różne funkcje techniczne budynek stacji podzielony został na dwie części: część wysoką +6,2 m i niską +3,5 m. W części wysokiej umieszczona została maszynownia, w drugiej usytuowano pomieszczenie pompowni, pomieszczenia części elektrycznej, AKPiR i pomieszczenia socjalne. Urządzenia chłodnicze „free coolingu” zamontowano na dziesięciu wieżach, połączonych z budynkiem głównym.
Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa