Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna - Polkowice

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice"

Dane techniczne:
Kubatura budynku stacji - 5294,70 m³
Wieże chłodnicze  - 6 szt. (po 3 szt. I° i II° chłodzenia)
Długość całej instalacji technologicznej rurociągów - 1850 m
Moc chłodnicza każdego agregatu wody lodowej (chillera)  - 2,5 MW
Moc chłodnicza stacji - 15 MW

Technologia:

Dwunawowy budynek powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej wykonany został w konstrukcji stalowej.  W przeważającej części jest on jednokondygnacyjny, jedynie nad stacją uzdatniania wody zlokalizowano sterownię umożliwiającą stałą obserwację maszynowni, a także pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników stacji.

Najistotniejszymi  elementami stacji klimatyzacyjnej są wieże chłodnicze i maszynownia, w której odbywa się proces schładzania wody. W hali maszynowni usytuowano urządzenia technologiczne m.in. agregaty wody lodowej, zestawy pomp wody chłodzącej i lodowej, wymienniki ciepła oraz układ stabilizacji ciśnienia. Rurociągi łączące poszczególne urządzenia obiegu technologicznego tworzą skomplikowany układ przestrzenny oparty na wspornikach mocowanych do słupów konstrukcyjnych budynku oraz na podporach słupowych stalowych i żelbetowych.

Wzdłuż budynku na utwardzonym placu PeBeKa zbudowała trzy zespoły wież chłodniczych. Dla potrzeb technologicznych wydzielono pod każdą z wież chłodniczych pomieszczenie filtrów zabudowanych płytami warstwowymi mocowanymi do stalowej konstrukcji wsporczej wież.

To już kolejna stacja klimatyzacyjna zbudowana przez PeBeKa S.A. dla potrzeb polskiego górnictwa. Jej zadaniem jest poprawa warunków pracy pracowników dołowych poprzez dostarczenie wody lodowej o temperaturze +2°C do systemu klimatyzacji kopalni opartej na złożonym układzie węzłów kontroli ubytków wody, węzłów redukcyjno-pompowych oraz punktów klimatyzacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa