Proekologiczna instalacja

Proekologiczna instalacja do chemicznej modyfikacji półproduktów wzbogacania koncentratu

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Wzbogacania Rud

Zakres robót:
Inwestycja obejmowała wykonanie następujących obiektów: magazynu kwasy siarkowego, rozbudowę węzła sporządzania mleczka wapiennego, wykonanie odcinka flotacji odgipsowującej i flotacji głównej zmodyfikowanych odpadów wraz z wykonaniem tacy kwasoodpornej oraz zabudową torów kolejowych i urządzenia do przetaczania wagonów.


Prace wykonane były w trakcie normalnego ruchu zakładu produkcyjnego wzbogacania rud, dlatego w celu skrócenia terminu realizacji zdecydowano o podniesieniu istniejącej już konstrukcji dachowej przy użyciu dźwigów hydraulicznych z poziomu +13,23m na +15,83m.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa