Wymiana rurociągu kanalizacji sanitarnej DN 200

Wymiana rurociągu kanalizacji sanitarnej DN 200 metodą CRACKINGU STATYCZNEGO – DFM ZANAM LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach

Zleceniodawca: DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach

Zakres robót:
W ramach  zakresu rzeczowego wymieniono ok. 600 mb rurociągu, wybudowano 3 studnie żelbetonowe   1500, o głębokości 3,5m oraz uszczelniono 11 studni żelbetonowych.

Technologia:
Cracking statyczny

W 2007r. spółka, na zlecenie Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach, dokonała wymiany rurociągu kanalizacji sanitarnej DN 200. Zadanie to wykonano metodą crackingu statycznego. Prace te polegały na bezwykopowym wprowadzeniu rurociągu PE do istniejącej, niedrożnej kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur betonowych i kamionkowych, ułożonej na głębokości 3 – 4,5m. Powyższą metodę zastosowano m.in. z uwagi na głębokość ułożenia kanalizacji, trudne warunki wodno-gruntowe, bliskie sąsiedztwo obiektów budowlanych, a także istniejące, niezinwentaryzowane podziemne urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa