Trasa tramwajowa Os. Lecha - Franowo

Zleceniodawca: Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o (inwestor zastępczy)

W latach 2010-2012 PeBeKa w ramach konsorcjum z Bilfinger Berger Budownictwo  i ZUE Kraków realizowała projekt „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu". Inwestycja ta, prowadzona w południowo-wschodniej części Poznania, była jednym z zadań infrastrukturalnych realizowanych w ramach programu „Infrastruktura EURO Poznań 2012" i miała na celu:

 • połączenie nowej zajezdni na Franowie z istniejąca siecią tramwajową,
 • poprawę i rozwój funkcjonowania infrastruktury technicznej,
 • poprawę sprawności całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu,
 • obsługę komunikacyjną terenów położonych wzdłuż ul. Piaśnickiej i ul. Kurlandzkiej oraz centrum handlowego M1 i IKEA poprzez szybkie i bezkolizyjne połączenia komunikacją szynową przedmiotowych rejonów z centrum miasta.

Spółki Bilfinger Berger Budownictwo, ZUE i PeBeKa - partnerzy konsorcjum - po wygraniu postępowania przetargowego podpisały  17 marca 2011 roku porozumienie wykonawcze, natomiast kontrakt z inwestorem zawarto cztery dni później.  W ramach umowy PeBeKa  wykonała część robót konstrukcyjnych związanych z budową przystanku „Kurlandzka - Piaśnicka" i tunelu wraz z rampą wyjazdową.

 

Charakterystyka obiektów:

 • Przystanek „Kurlandzka - Piaśnicka":

Jednokondygnacyjny obiekt o rzucie opartym na planie prostokąta pełni funkcję przystanku tramwajowego z dwoma peronami dla obsługi obu kierunków oraz rozdzielającym je, podwójnym torowiskiem.  Dach ze stalowych profili rurowych ze stężeniami, o łukowym przekroju poprzecznym, konstrukcja zadaszenia oparta na dwu rzędach słupów wspartych na ścianach przystanku. Wzdłuż zejść na peron dla kierunku Os. Lecha  zlokalizowano pomieszczenia techniczne. Są to pomieszczenia podziemne, dostępne z poziomu peronu. Do każdego z peronów doprowadzone są wyjścia/zejścia poprzez schody. Dodatkowo perony połączone są kładką dostępną z poziomu terenu i skomunikowaną z peronami za pomocą dwóch wind.

 • Tunel:

Tunel dwukomorowy (każdy tor w odrębnej komorze) przedzielony żelbetową przegrodą środkową. Konstrukcja nośna wykonana w oparciu o technologie ścian szczelinowych. Konstrukcja składa się z dwóch rzędów ścian szczelinowych połączonych ze sobą dwoma ryglami - dolnym i górnym, stanowiącymi równocześnie element rozparcia ścian. Wykończenie ścian szczelinowych wykonano w postaci ściany ryglowej z elementami ściennymi w postaci płyt ognioodpornych.

 • Rampa wyjazdowa:

Konstrukcja rampy wyjazdowej oparta jest o tę samą technologię, jaka została zastosowana na długości tunelu. Profil podłużny rampy dostosowany jest do profilu linii tramwajowej. Torowisko tramwajowe nie jest rozdzielone przegrodą, tak jak ma to miejsce na długości tunelu. W osi konstrukcji torowiska zamocowane są słupy trakcji tramwajowej. Wykończenie ścian szczelinowych wykonano w postaci ściany ryglowej z elementami ściennymi w postaci płyt dźwiękochłonnych.

Inwestycja w liczbach: 

a) Przystanek „Kurlandzka - Piaśnicka" :

 • wysokość mierzona od najniższej rzędnej peronu do najwyższego punktu przekrycia: 11,96 m;
 • wysokość mierzona od najniższej rzędnej terenu przyległego do zejścia na perony do najwyższego punktu przekrycia: 5,96 m;
 • długość: 85,3 m;
 • szerokość: 25,32m;
 • powierzchnia zabudowy: 1737,23 mkw.;
 • kubatura: 22727,33 m sześć.;
 • poziom zagłębienia peronu od ok. 4,50m do 6,90 m względem poziomu terenu przy zejściach.

b) Tunel :

 • długość tunelu wraz z przystankami: 1067,2 m;
 • szerokość w świetle każdej z komór: 5,2 m;
 • szerokość w świetle ścian szczelinowych: 11,6 m;
 • wysokość w świetle główki szyny: 5,0 m;
 • grubość ścian szczelinowych: 0,8 m;
 • grubość przegrody środkowej: 0,4 m;
 • wysokość konstrukcyjna rygla górnego: 0,75-0,85 m;
 • wysokość konstrukcyjna rygla dolnego: 0,6 m.

c) Rampa wyjazdowa:

 • światło poziome: 10,8 m;
 • długość: 186 m;
 • wysokość konstrukcyjna rygla dolnego: 0,6 m.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa