Infrastruktura Szybkiego Tramwaju

Krakowskie Centrum Komunikacyjne – infrastruktura Szybkiego Tramwaju

Zleceniodawca: Agencja Rozwoju Miasta w Krakowie

Zakres rzeczowy prac:

  • wykonanie tunelu tramwajowego o długości 170 m i przekroju 46 m² (w tym wykonanie ścian szczelinowych o łącznej powierzchni 2600 m², elementów żelbetonowych o łącznej kubaturze 2900 m³ oraz torkretu na ścianach tunelu o pow. 1400 m²),
  • wykonanie wykopu w technologii podstropowej o łącznej kubaturze 8000 m³,
  • wykonanie izolacji i dylatacji konstrukcji,
  • wykonanie pali wielkośrednicowych w rurze obsadowej ø 1200 mm o łącznej długości 280 mb,
  • wykonanie pali wielkośrednicowych w rurze obsadowej ø 1500 mm o łącznej długości 320 mb,
  • wykonanie próbnego obciążenia pali metodą dynamiczną.

 

W latach 2006-2008 PeBeKa w ramach konsorcjum z Budimex Dromex S.A. realizowała projekt budowy infrastruktury szybkiego tramwaju miejskiego w obrębie Ronda Mogilskiego, jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Krakowie. Spółka wykonała w tym miejscu tunel tramwajowy o długości 170 m i średnicy 46 m. Konsorcjum zbudowało także dwa wiadukty pięć przejść podziemnych dla pieszych. W ramach projektu pracownicy przedsiębiorstwa ustawili również pale wielkośrednicowe o łącznej długości 280 metrów i średnicy 1,5 metra jako podpory wiaduktu oraz cztery pale o średnicy 1,2 metra stanowiące element konstrukcji przejścia podziemnego. Wytrzymałość wszystkich pali fundamentowych została sprawdzona metodą dynamiczną, przy pomocy opuszczonego na pal ciężkiego wbijaka i aparatury rejestrującej rozchodzenie się sił w konstrukcji. Testy nośności potwierdziły najwyższą jakość prac wykonywanych przez PeBeKa. Doceniło je także jury nagrody TYTANY 2009, przyznając spółce nominację do tego prestiżowego wyróżnienia w kategorii: „Budownictwo mostowe”.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa