Łącznica kolejowa do lotniska Okęcie

Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe

Zakres prac:

  • roboty konstrukcyjne związane z budową  tunelu (długości ok. 1200 metrów) oraz rampy wjazdowej,
  • budowa kolejowych obiektów pomocniczych:
    • trafostacji nr 1
    • podstacji trakcyjnej
    • nastawni.

W latach 2009-2012 PeBeKa w ramach konsorcjum z Bilfinger Berger i ZUE Kraków oraz przy wsparciu partnerów - PNUiK Kraków i KZA Katowice - realizowała projekt modernizacji odcinka linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie wraz z budową łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku Służewiec do stacji MPL Okęcie). Linia kolejowa, uruchomiona 1 czerwca 2012 roku, to jedna ze strategicznych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie. Według kolejarzy to również pierwsza od lat 80. XX w. budowa nowego odcinka torów w Polsce (bez uwzględniania odbudowy odcinka ze Świnoujścia do granicy niemieckiej). Dzięki tej inwestycji podróżni mogą w nieco ponad 20 minut przejechać pociągiem z Dworca Śródmieście do zlokalizowanej pod terminalem Lotniska Chopina stacji PKP. Tymczasem w godzinach szczytu przejechanie tej trasy autobusem zajmuje nawet godzinę (według rozkładu - około pół godziny).

W ramach kontraktu pracownicy PeBeKa wykonali część robót konstrukcyjnych związanych z budową tunelu i rampy wjazdowej oraz następujące kolejowe obiekty pomocnicze: trafostację nr 1, podstację trakcyjną oraz nastawnię. Powstała podziemna stacja i wyspowy peron o długości użytkowej 150 metrów, umożliwiający obsługę dwóch pociągów. Linia na przeważającej długości (1 183 m) przebiega w tunelu na głębokości do 5 metrów. W tunelu zbudowano żelbetowe ściany działowe (środkowe) o grubości 25 cm, ustawiono słupy konstrukcyjne o wysokości 6,40 metra i długości od 80 do 130 cm.  Tunel ma szerokość 13 metrów, a przy stacji kolejowej rozszerza się do 20,6 metra. Najwyższym obiektem inwestycji jest przepompownia ze stacją transformatorową nr 2, których wysokość całkowita wynosi niemal 20 metrów, w tym ponad 16 metrów to część podziemna. Odpowiedni dostęp świeżego powietrza zapewnia wentylatornia z dwiema wieżami ssącymi (czerpnio-wyrzutniami).

Inwestycja w liczbach:

- długość przebudowanej linii kolejowej: 1853,4 m
- długość tunelu:  1183,4 m
- długość ścian oporowych pochylni: 420 m
- szerokość tunelu: 13,0 m; przy stacji rozszerza się do 20,6 m
- grubość ścian działowych (środkowych), żelbetowych: 25 cm
- słupy konstrukcyjne środkowe:  długość 80-130 cm, szerokość 50 cm, wysokość 6,40 m
- ściany szczelinowe o grubości 80 cm
- płyty stropowe żelbetowe o grubości 80 - 100 cm
- płyty denne o grubości 80 cm.

Obiekty przynależne:

- trafostacja nr 1 - wewnętrzne wymiary 5,36 m x 3,20 m, wysokość 9,23 m, w tym część podziemna: 5,8 m;
- tunel ewakuacyjny (połączenie tunelu z klatką schodową trafostacji nr1): długość 15,3 m, szerokość 2,6 m, wysokość 3,74 m (wymiary zewnętrzne);
- przepompownia ze stacją transformatorową nr 2:  wymiary wewnętrzne: 7,58 + 3,40 m x 8,36 m, wysokość całkowita 19,54 m, część podziemna 16,49 m;
- wentylatornia ze stacją transformatorową nr 3, wymiary wewnętrzne 28,59 m x 13,8 m, wysokość 4,15 m;
- czerpnio-wyrzutnia:  dwie wieże ssące o wymiarach w rzucie poziomym 5x5 m (każda).

Peron osobowy Służewiec - peron wyspowy na międzytorzu torów 1 i 2 linii kolejowej nr 8, długość peronu ok. 285 m.

Obiekty zewnętrzne:

- nastawnia dysponująca OKL: 32,07 m x 8,04 m, wysokość 7,02 m, dwie kondygnacje, kubatura 903 m sześc.
- podstacja trakcyjna: 28,58 m x 13,69 m, wysokość 5,91 m; kubatura 1478 m sześc.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa