Przejście podziemne pod Al. Solidarności – Warszawa

Zleceniodawca: Metro Warszawskie

Dane techniczne:
Wyłom –  7950 m³
Długość – 65,4 m
Wysokość  – 26,7 m
Maksymalna szerokość – 6,4 m
Podstawowe konstrukcje betonowe – 1395 m³

Technologia:
Metoda stropowa.

Przejście wykonano w rekordowym tempie ośmiu miesięcy. Jego konstrukcję stanowi żelbetonowy układ płytowo-słupowy ze stropem grubości 80 cm, wspartym na palisadzie i słupach wewnętrznych. Niezmiernie istotnym dla realizacji kontraktu było wykonawstwo specjalistycznych robót palowych, bowiem główny ciężar obiektu spoczywa na 13 słupach o średnicy 1800 m, osiągających grubość do 37 m oraz palisadzie złożonej z 211 pali o średnicy 620 mm, stanowiącej obrys konstrukcji.
Ze względu na lokalizację obiektu zdecydowano się na podział prac na fazy, za podstawowe kryterium przyjmując minimalizację utrudnień dla ruchu kołowego i tramwajowego. Z organizacją ruchu skoordynowano również roboty fundamentowe. Pod względem technicznym istotnym zagadnieniem było wykonanie tak powstałego przejścia jedynie 80 cm powyższej stropu innych obiektów: wschodniego tunelu metra oraz w pobliżu tunelu zachodniego.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa