Budownictwo podziemne

Kompleksowe wyposażanie wyrobisk

Kompleksowe wyposażanie wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych, PeBeKa poszerzyła zakres swojej działalności o wykonawstwo obiektów tworzących pełną infrastrukturę zakładów górniczych. Drążenie wielokilometrowych wyrobisk poziomych wymaga bowiem systematycznego wykonania montażu rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych, a także budowy systemów transportowych. Firma wyspecjalizowała się w budowie technologicznych rurociągów stalowych i  z tworzyw sztucznych, montażu stacji sprężarek, przepompowni oddziałowych i głównych oraz rowzdzielni wysokiego i niskiego napięcia. Buduje również podziemne systemy transportowe różnego rodzaju. Opanowała wykonawstwo stalowych zbiorników ...

Zobacz szczegóły
Kompleksowe wyposażanie wyrobisk

Wyrobiska chodnikowe i komory

Kompleksowe wykonawstwo górniczych wyrobisk poziomych - udostępniających i przygotowawczych - to jeden z podstawowych produktów oferowanych przez firmę PeBeKa. Ta specjalizacja nie dziwi w kontekście 50-letniej tradycji przedsiębiorstwa, od początku związanego z odkryciem złóż rudy miedzi i budową  kopalń  Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Spółka wykonała dla tego miedziowego potentata ponad 1000 kilometrów chodników i przekopów oraz ponad 700 000 m³ wyrobisk komorowych. W kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. PeBeKa realizuje: poziome wyrobiska udostępniające, drążone po rozciągłości złoża - dzielą obszar górniczy na piętra, pełniąc jednocześnie ...

Zobacz szczegóły
Wyrobiska chodnikowe i komory

Metro

Zdobyte przez PeBeKa doświadczenie w realizacji tuneli metodą NATM i górnicze doświadczenie w budownictwie podziemnym na terenie LGOM-u zmobilizowały przedsiębiorstwo do starań o udział w projektach związanych z budową tuneli metra i obiektów im towarzyszących. Uczestnictwo w budowie warszawskiego metra było dla firmy dużym wyzwaniem technicznym i technologicznym. Udział Spółki w tej inwestycji rozpoczął się w 1987r. Przez długi okres Generalna Dyrekcja Budowy Metra nie znajdowała wykonawcy gotowego podjąć się realizacji przejścia tunelami szlakowymi pod Trasą Łazienkowską. Zaproponowana przez PeBeKa technologia tarczowego drążenia tuneli szlakowych wyeliminowała groźbę zatrzymania ruchu ...

Zobacz szczegóły
Metro

Tunele

Budownictwo tunelowe, jako nowy produkt, pojawiło się w PeBeKa w roku 1984. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez spółkę w trakcie realizacji kilkunastu projektów tunelowych, obejmujących między innymi tunele kolejowe w Algerii, drogowe w Turcji, Hong Kongu i Izraelu czy hydrotechniczne w Malezji, umożliwiły jej opanowanie budowy tuneli w każdym górotworze. W zależności od warunków geologicznych i hydrogeologicznych przedsiębiorstwo stosuje: tradycyjne metody budowlane konwencjonalne metody górnicze  metody specjalne – drążenie metodą NATM (Nowa Austriacka Metoda Tunelowa) i drążenie przy użyciu tarczy tunelowej.  Zapraszamy do obejrzenia realizacji tunelowych Tunele kolejowe: Railroad Tunnels – Ferijijel ...

Zobacz szczegóły
Tunele

Rekonstrukcje obiektów

Rekonstrukcje górniczych wyrobisk podziemnych, w tym odtwarzanie obiektów o wartości historycznej należą do unikalnych, specjalistycznych usług oferowanych przez PeBeKa. Spółka prowadzi kompletną przebudowę wyrobisk, przywracając ich pierwotne walory użytkowe, z wykorzystaniem projektów zleceniodawcy lub proponując własne rozwiązania projektowe. Najlepszym przykładem działalności firmy w tym obszarze są prace prowadzone w Kopalni Soli w Wieliczce – zabytku klasy zerowej, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W zakres tego rodzaju robót wchodzą następujące prace: kasztowanie i przebudowa wyrobisk, niwelacja i hydroizolacja spągów, budowa pomostów, kotwienie spongów, ociosów ...

Zobacz szczegóły
Rekonstrukcje obiektów

Szyby

Od momentu rozpoczęcia budowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego PeBeKa była i jest głównym wykonawcą górniczych szybów w tym regionie. Inżynierowie i fachowcy firmy są autorami unikalnej technologii mrożenia gruntu, dzięki której możliwe było udostępnienie tutejszego złoża rudy miedzi.  Do chwili obecnej  PeBeKa wykonała 29 szybów o łącznej głębokości  blisko  26,4 kilometrów, co stanowi dzisiejszą bazę wiedzy, doświadczeń i możliwości spółki w zakresie budownictwa szybowego. Jako specjalistyczne przedsiębiorstwo budownictwa górniczego, PeBeKa zajmuje się kompleksowym przygotowaniem placu budowy szybu: uzyskuje pozwolenia na budowę obiektów i przyłączy, organizuje dostarczenie odpowiedniej ...

Zobacz szczegóły
Szyby

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa