Kompleksowe wyposażanie wyrobisk

Kompleksowe wyposażanie wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną

Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych, PeBeKa poszerzyła zakres swojej działalności o wykonawstwo obiektów tworzących pełną infrastrukturę zakładów górniczych. Drążenie wielokilometrowych wyrobisk poziomych wymaga bowiem systematycznego wykonania montażu rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych, a także budowy systemów transportowych. Firma wyspecjalizowała się w budowie technologicznych rurociągów stalowych i  z tworzyw sztucznych, montażu stacji sprężarek, przepompowni oddziałowych i głównych oraz rowzdzielni wysokiego i niskiego napięcia. Buduje również podziemne systemy transportowe różnego rodzaju. Opanowała wykonawstwo stalowych zbiorników przesypowych urobku, zbiorników odmiarowych w kieszeniach skipowych i urządzeń przeładowczych na podszybiach. Spółka wybudowała dziesiątki kilometrów torowisk i trakcji elektrycznej oraz większość istniejących w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym taśmociągów wraz z węzłami przesypowymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa