Tunel szlakowy metra B20 wraz ze stacją A20 „Słodowiec”

Zleceniodawca:  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w którego imieniu działało  Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Dane techniczne:
Długość odcinka tunelu – 874,36 m
Długość stacji wraz z torami odstawczymi  – 363 m (długość stacji 156 m)
Szerokość stacji – 26,8 m

Technologia:

Stacja A20 zaprojektowana została jako konstrukcja trzynawowa. Ze względu na rozpiętość obiektu zdecydowano się na realizację obiektu metodą podstropową z zastosowaniem ścian szczelinowych.

Szlak B20 wybudowany został przy zastosowaniu trzech metod:

  • 217 – metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych, jednonawowych w ścianach szczelinowych, rozpartych podczas wykonywania wykopu rozporami stalowymi lub na pewnym fragmencie z zastosowaniem metody podstawowej,
  • 316 –  metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych, drążonych metodą górniczą oraz 21-metrowy odcinek w tej technologii łączący szlak z już eksploatowaną stacją metra A19 „Marymont”,
  • 340 – metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych i dwunawowych monolitycznych, wykonanych w wykopie zabezpieczonym ścianką berlińską.

Spółka przedmiotowe roboty wykonywała w konsorcjum z firmą PRG Metro Sp. z o.o., która pełniła rolę lidera.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa