Tunele metra od B12/13 do B19, Warszawa

Zleceniodawca: Metro Warszawskie

Dane techniczne:
Łączna długość tuneli – 4900 m
Średnica w obudowie  – 5,2 m

Technologia:

Metody górnicze i budowlane z zastosowaniem niezmechanizowanej tarczy osłonowej.


Metro warszawskie to jedno z najważniejszych przedsięwzięć PeBeKa z zakresu budownictwa komunikacyjnego. Oprócz dwóch tuneli szlakowych wydrążonych pod trasą Łazienkowską, PeBeKa wykonała siedem wschodnich tuneli szlakowych wschodnich tuneli pomiędzy stacjami „Politechnika” i „Marymont”. Wykonano również infrastrukturę dodatkową: szybiki, wentylatorownie, komory rozjazdów.
Z uwagi na warunki geologiczne przy realizacji tego zadania zastosowano iniekcję wyprzedzającą. Opanowana i wdrożona modyfikacja dotychczasowej metody tarczowego drążenia polega na konsolidacji chemicznej luźnych piasków. W koronie tunelu powstaje ekran ze sklejonego chemicznie piasku, który wyprzedza posuw tarczy. Zabieg ten skutecznie eliminuje niekontrolowane osuwiska piasków do tunelu.
W trakcie drążenia tunelu B12/13, tuż przed osiągnięciem wykopu stacji „Centrum” napotkano na przeszkodę, tj. czynny czterotorowy, dwuprzesyłowy tunel linii średnicowej PKP. Stanowiło to jeden z poważniejszych problemów technologicznych i projektowych w tej części budowy. Zastosowano więc odmienną od zaproponowanej w projekcie technologię polegającą na użyciu rozpieraków hydraulicznych do kruszenia betonu.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa