Rekonstrukcje obiektów

Rekonstrukcje górniczych wyrobisk podziemnych, w tym odtwarzanie obiektów o wartości historycznej należą do unikalnych, specjalistycznych usług oferowanych przez PeBeKa. Spółka prowadzi kompletną przebudowę wyrobisk, przywracając ich pierwotne walory użytkowe, z wykorzystaniem projektów zleceniodawcy lub proponując własne rozwiązania projektowe. Najlepszym przykładem działalności firmy w tym obszarze są prace prowadzone w Kopalni Soli w Wieliczce – zabytku klasy zerowej, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
W zakres tego rodzaju robót wchodzą następujące prace:

 • kasztowanie i przebudowa wyrobisk,
 • niwelacja i hydroizolacja spągów,
 • budowa pomostów,
 • kotwienie spongów, ociosów i stropów wyrobisk,
 • odtwarzanie ubytków górotworu w ociosach i stropie wyrobisk metodami specjalnymi,
 • zabezpieczanie i odtwarzanie jeziorek solankowych,
 • utwardzanie spągów metodą iniekcji cementowej,
 • wymiana obudowy podporowej drewnianej i murowej,
 • adaptacja komór dla celów turystycznych,
 • rekonstrukcje urządzeń wyciągowych,
 • likwidacja wyrobisk.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa