Renowacja Kopalni Soli w Wieliczce

Zleceniodawca: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Zup Krakowskich „Wieliczka”

Dane techniczne:
Maksymalna głębokość wyrobisk – 327 m
Łączna długość chodników – 300 km
Łączna kubatura komór zabytkowych – 4 300 000 m³
Maksymalna objętość komór – do 12 000 m³
Roboty zabezpieczające – 1 400 000 m³ wyrobisk

Technologia:
Metody górnicze i budowlane. Formy zabezpieczeń – filary i kaszty drewniane, stemple, ochronne filary solne, kotwy. Szkło epoksydowe. Prace prowadzono w sposób wiernie odtwarzający technologie z XVI-XIX wieku.

PeBeKa S.A. od roku 1985 do marca 2009r. prowadziła prace odtwarzające i rekonstruujące wyrobiska podziemne w Kopalni Soli „Wieliczka”- zabytku klasy zerowej, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Wielicka kopalnia soli jest najstarszym, nieprzerwanie czynnym zakładem produkcyjnym w Europie, traktowanym jako pomnik przyrody, zabytek kultury materialnej i technicznej. Likwidacja wyeksploatowanych komór solnych na poszczególnych poziomach eksploatacyjnych oraz przebudowa wyrobisk chodnikowych i komorowych była ratunkiem tego niezwykłego obiektu przed zagładą i samounicestwieniem. 
Zaostrzone rygory prawa górniczego, nadzór inwestorski konserwatora zabytków, a przede wszystkim unikatowy charakter prowadzonych robót i stosowanych technologii, mających zapewnić jak największą wierność historycznej formy wyrobisk, obudowy oraz urządzeń kopalni wymagały wysokiej jakości wykonawczej. Zakres oraz stopień trudności prowadzonych prac stanowią miarę zaufania, jakim obdarzono PeBeKa S.A.

WYBRANE REALIZACJE

  • KOMORY: Jezioro Wessel i J. Piłsudskiego – odtworzenie drewnianej i murowej obudowy, zabezpieczenie stropu i ociosów;
  • KOMORY: A. Długosza i Warszawa – przystosowanie do celów widowiskowych;
  • KOMORY: Drozdowice i Maria Teresa II – ogólne prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające;
  • SZYB REGIS – wymiana obudowy i wieży wyciągowej, przebudowa podszybia.

 

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa