Szyby

Od momentu rozpoczęcia budowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego PeBeKa była i jest głównym wykonawcą górniczych szybów w tym regionie. Inżynierowie i fachowcy firmy są autorami unikalnej technologii mrożenia gruntu, dzięki której możliwe było udostępnienie tutejszego złoża rudy miedzi.  Do chwili obecnej  PeBeKa wykonała 29 szybów o łącznej głębokości  blisko  26,4 kilometrów, co stanowi dzisiejszą bazę wiedzy, doświadczeń i możliwości spółki w zakresie budownictwa szybowego.

Jako specjalistyczne przedsiębiorstwo budownictwa górniczego, PeBeKa zajmuje się kompleksowym przygotowaniem placu budowy szybu:

  • uzyskuje pozwolenia na budowę obiektów i przyłączy,
  • organizuje dostarczenie odpowiedniej ilości energii i wody,
  • przy możliwie najlepszym zachowaniu lokalnych walorów środowiska, uzbraja obiekt  w kanalizację, sieć łączności, drogi dojazdowe i wewnętrzne, 
  • wykorzystując własne urządzenia i technologie chłodnicze, buduje stacje agregatów mrożeniowych wraz z kompletnymi instalacjami i pełną infrastrukturą mrożeniową szybu.

Zdobyte w ciągu wielu lat doświadczenie przy budowie wszystkich szybów w Zagłębiu Miedziowym pozwoliły firmie na wypracowanie metody szybkiego i bezawaryjnego głębienia szybów mrożonych praktycznie w każdych warunkach geologicznych. Dysponując unikalną technologią budowy szybów oraz technologią mrożenia górotworu, dziś PeBeKa może zaoferować wykonawstwo najbardziej nawet skomplikowanych szybowych obiektów inżynieryjnych obejmujących m.in.:

  • głębienie szybów metodami konwencjonalnymi i specjalnymi z wykorzystaniem mrożenia górotworu, cementacji wyprzedzającej, iniekcji cementowych i chemicznych,
  • głębienie szybików i podziemnych zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem otworu wielkośrednicowego oraz nadsięwłomu,
  • pogłębianie szybów i szybików pozostających w ruchu,
  • wykonywanie, rekonstrukcje, wymiana, uszczelnianie oraz remonty wszystkich typów obudów szybowych,
  • montaże tymczasowych i ostatecznych wież szybowych, maszyn wyciągowych, urządzeń wydobywczych oraz zbrojenia szybów.

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa