Budowa i głębienie szybu R-XI

Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź S.A.

Dane techniczne:
Średnica szybu w świetle – 7,5 m
Głębokość szybu – 1 250 m
Głębokość mrożenia – 635 m

Technologia:
Głębienie szybu z zastosowaniem mrożenia górotworu, konstrukcja szybu – segmentowa obudowa betonowa i tubingowa.

Budowa szybu R-XI w kopalni KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna”, z uwagi na złożone warunki geologiczno-górnicze oraz zakres i różnorodność zadań należała do najbardziej skomplikowanych prac inżynieryjnych. Bezpieczne i ekonomiczne wykonanie tak trudnego zadania wymagało zastosowania najnowocześniejszych osiągnięć naukowo-technicznych oraz doświadczenia uzyskanego przez spółkę podczas budowy  wcześniejszych szybów.
Szyb R-XI jest 29 szybem zagłębionym przez PeBeKa S.A. na terenie LGOM i obecnie najgłębszym tego typu wybudowanym obiektem. Przy jego głębieniu zastosowano szereg rozwiązań mających na celu przyśpieszenie i usprawnienie inwestycji, zwiększenie bezpieczeństwa pracującej załogi oraz zmniejszenie kosztów budowy. Do takich rozwiązań należało m.in. wdrożenie selektywnego mrożenia górotworu naprzemiennie otworami długimi do 635 m i otworami krótkimi do 395 m. Na pewnych odcinkach zastosowano żelbetonowe panele, wykonane z betonów o wysokiej wytrzymałości. Do ich montażu wykorzystano zaprojektowany i wyprodukowany dla potrzeb przedsiębiorstwa podnośnik hydrauliczny, stanowiący integralną część kombajnu szybowego. Kosztowny kaskadowy system odwadniania zastąpiono odwadnianiem grawitacyjnym przez dowiercony centralnie z podszybia otwór łączący podszybie z dnem szybu. Istotnym osiągnięciem było opracowanie przez PeBeKa S.A. specjalnej technologii prowadzenia robót strzałowych, obejmującej w swoim zakresie strzelanie konturowe, specjalne włomy oraz ograniczanie wielkości zabiorów.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa