Ankaray Project – Turcja

Zleceniodawca: Bayindir- Yuksel Joint Venture
 
Dane techniczne:
Łączna długość tuneli – 2 341 m
Przekrój – od 31 m² do 105 m²
Łączna ilość pali – 3094 sztuk
Łączna jet-groutingu – 13 542 m
Długość zabezpieczonego odcinka tunelu – 150 m

Technologia:

Tunele wykonywane metodą NATM, z wykorzystaniem obudowy kotwiowej, stalowej, betonu natryskowego i betonu ostatecznego. Jako metodę zabezpieczania tuneli szybkiej kolei podziemnej w rejonie pradoliny rzecznej zastosowano jet-grouting.

W stolicy Turcji - Ankarze spółka budowała tunele dla szybkiej kolei miejskiej. Całkowita długość wykonanych tuneli jednotorowych wyniosła 2264m, a dwutorowych 77m. W trakcie drążenia tuneli Przedsiębiorstwo zobowiązane zostało do zaprojektowania i wykonania części tuneli na odcinku zawodnionego starorzecza z wieloma warstwami wodonośnych żwirów i piasków. Zadanie to zostało wykonane z użyciem technologii jet-groutingu, polegającej na wysokociśnieniowej cementacji górotworu wokół wykonywanego wyrobiska.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa