"Hulanka" Bielsko-Biała, Polska


Zleceniodawca:
Gmina Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg
 
Dane techniczne:
Długość tunelu – 238 m 
Szerokość w świetle – 2x10,5 m
Wysokość w świetle – 5,5 m


Technologia:
Tunel wykonano metodą odkrywkową w szerokoprzestrzennym wykopie otwartym o częściowo umocnionych zboczach. Roboty konstrukcyjne wykonano przy zastosowaniu deskowania systemowego.

Obiekt jest żelbetonową konstrukcją dwunawową o łącznej długości 238m, złożoną z dwudziestu powtarzalnych segmentów, posadowionych na ławach żelbetonowych.
Na wlotach do tunelu wykonano portale betonowe, zaś w jego wnętrzu kapy chodnikowe pomiędzy ścianami, a ułożonymi krawężnikami drogowymi. Szalowanie ścian tunelu zaprojektowano w systemie DSD. Belki zostały rozmieszczone w układzie poziomym w rozstawie ok. 25 cm. Elementem nośnym, który przejmował obciążenie od ww. belek były rygle stalowe systemu DSD. Montaż zbrojenia odbywał się sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem do robót szalunkowych i betonowych. W trakcie realizacji zadania wbudowano łącznie 9800 m³ betonu oraz 1437 ton zbrojenia.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa