Railroad tunnels – Ferijijel w Algierii

Zleceniodawca: Bouygues – Francja
 
Dane techniczne:
Szerokość tuneli – 3,5 m
Wysokość tuneli – 8,3 m
Łączna długość tuneli – 6 640 m

Technologia:
Zastosowano technologię tradycyjną (pełnym przekrojem) z obudową z betonu zbrojonego.

Projekt Railroad Tunnels – Ferijijel w Algierii był pierwszym kontraktem tunelowym pzedsiębiorstwa. Firma zrealizowała tam sześć tuneli na trasie kolejowej z Jijel do Ramadane Djamel.
Prace prowadzone były w trudnych i zmiennych warunkach hydrogeologicznych oraz tektonicznych. Cztery tunele drążono pełnym przekrojem w obudowie wstępnej podporowej, a następnie wykonano obudowę ostateczną betonową. Pozostałe dwa drążono z podziałem na warstwy  w obudowie podporowej z jednoczesnym wykonaniem obudowy ostatecznej, w odległości 45-60m od czoła przodka.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa