Sztolnia pod górą Chmielnik - Jelenia Góra, Polska

Zleceniodawca: Miasto Jelenia Góra

Dane techniczne:
Przekrój poprzeczny sztolni – 11 m²
Długość sztolni  – 382,8 mb
Obudowa – ŁP V-25 z wkładką żelbetonową z okładziny A-100

Technologia:
Metody górnicze, strzałowe.

Powyższe zadanie wykonano w ramach projektu: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”. Generalnym wykonawcą całości inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Wybudowana przez Spółkę sztolnia była niezbędna do przeprowadzenia rurociągów wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody z jednej strony góry Chmielnik na drugą stronę do zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Dzięki temu zadaniu PeBeKa umocniła się na perspektywicznym rynku robót specjalistycznych, związanych z projektami inżynierii środowiska.

Położenie geograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa