O firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z Lubina należy do grona czołowych firm w polskim budownictwie. Geneza firmy związana jest z odkryciem złóż i budową nowego Zagłębia Miedziowego. W początkowym etapie spółka skupiła się wyłącznie na głębieniu i uzbrajaniu szybów nowopowstających kopalń, z biegiem czasu poszerzając zakres swojej działalności o wykonawstwo obiektów tworzących pełną infrastrukturę zakładów górniczych.

Dzisiaj przedsiębiorstwo, wykorzystując zdobyte w ciągu kilkudziesięciu lat doświadczenie przy budowie wszystkich szybów w Zagłębiu Miedziowym, świadczy usługi nie tylko na rzecz górnictwa, ale także dla potrzeb komunikacji, przemysłu oraz ochrony środowiska. PeBeKa posiadając własny, nowoczesny park maszynowy, przy wykorzystaniu unikalnych technologii, dysponuje możliwościami produkcyjnymi na poziomie pozwalającym na kompleksową realizację kontraktów - od prac projektowych po pełne zakończenie inwestycji.

 Największymi osiągnięciami firmy są:

  • budowa zespołu nowoczesnych kopalń czołowego, światowego producenta miedzi - KGHM Polska Miedź S.A. (na terenie LGOM PeBeKa zgłębiła 29 szybów o łącznej głębokości 27 km i wybudowała ponad 1000 km chodników podziemnych),
  • budowa, remont i modernizacja rurociągów przesyłowych sieci kanalizacyjnych i systemu hydrotransportu na rzecz Zakładu Hydrotechnicznego – Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. oraz roboty inżynieryjne dla utrzymania i rozbudowy zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” – największego zbiornika odpadów produkcyjnych w Europie,
  • budowa obiektów warszawskiego metra,
  • inwestycje eksportowe w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej, m.in. kontrakty szybowe (Niemcy, Honduras, Chile, Filipiny), tunelowe (Algieria, Turcja, Izrael, Hongkong) oraz górnicze (Niemcy, Węgry, Włochy, Iran),
  • odrestaurowanie zabytkowych obiektów w Kopalni Soli „Wieliczka”,
  • realizacja licznych inwestycji z dziedziny budownictwa ogólnego i specjalistycznego (przejść podziemnych, zabezpieczeń i stabilizacji gruntów, obiektów mieszkalnych m.in. w Polkowicach, Warszawie i Wieliczce).


Od ponad 20 lat spółka jest zaangażowana w budowę warszawskiego metra. PeBeKa m.in. wydrążyła tunele szlakowe o długości 5,4 km, wybudowała stacje Racławicka i Politechnika, a także blisko 100-metrowej długości przejście podziemne pod Trasą Łazienkowską. W październiku 2008 r. oddany został do użytku węzeł komunikacyjny Młociny – aktualnie największa tego typu inwestycja komunikacyjna w Polsce. Obejmuje dwutorowy tunel o długości blisko 700 metrów, stację metra o ogólnej powierzchni powyżej 3500 m², tory odstawcze oraz nowoczesny obiekt na powierzchni umożliwiający niezakłócony przepływ pasażerów ze stacji metra do autobusów miejskich, podmiejskich, tramwajów i samochodów.
W wielu realizowanych projektach PeBeKa wykorzystuje unikalną na skalę światową technologię mrożenia górotworu. To głównie dzięki niej udało się wybudować miedziowe kopalnie na Dolnym Śląsku, gdzie trzecio- i czwartorzędowe sypkie piaski, są mało sprzyjające dla prac górniczych. Technologia mrożenia pozwala uniknąć najpoważniejszego zagrożenia dla szybu – wdarcia się wód podziemnych.

Firma może pochwalić się certyfikatami jakości, nagrodami dla rzetelnego pracodawcy oraz wysokimi pozycjami  w rankingach czasopism ogólnopolskich, branżowych i lokalnych. PeBeKa ma na swoim koncie wyróżnienie Limbur 2002  za  wykonanie  w  jednym odcinku 1100m reliningu rurociągu odprowadzającego odpady powstałe z przeróbki rudy z kopalń miedziowych do zbiornika „Żelazny Most” oraz dwie prestiżowe nagrody za prace wykonane na rzecz warszawskiego metra: Tytan 2007 w kategorii: „Firma roku – budownictwo podziemne” za realizację robót tunelowych przy budowie odcinka bielańskiego i Złote Wiertło 2009 w kategorii; „Budownictwo użyteczności publicznej” za wybudowanie stacji A-23 Młociny.

Największym atutem i kapitałem PeBeKa są ludzie. Spółka zatrudnia 1780 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych w swych branżach specjalistów, którym umożliwia podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy. Dla młodych i ambitnych studentów kierunków zgodnych z profilem działalności przedsiębiorstwa, stworzono możliwości odbycia stażu, zdobycia praktyki oraz w dalszej perspektywie - zatrudnienia. Dzięki prowadzonemu od ponad 10 lat programowi stypendialnemu pracę w spółce znalazło już wielu absolwentów technicznych uczelni wyższych.

Przedsiębiorstwo PeBeKa S.A. działa w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – jednego z największych polskich przedsiębiorstw, szóstego na świecie producenta miedzi. Spółki łączą nie tylko zależności własnościowe, ale rozwijana od lat współpraca gospodarcza - ścisły związek z ciągiem technologicznym eksploatacji złóż i produkcji miedzi.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone

PeBeKa