Dostawa pneumatycznych pomp membranowych SP-20 2" BSP oraz SP-05 1/2" BSP

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/42651

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pneumatycznych pomp membranowych.
1.1. Pneumatyczna pompa membranowa SP-20 2" BSP – 4 szt.
Dane techniczne:
- typ: SP-20 (membranowa),
- wielkość: 2" BSP,
- zasilanie: pneumatyczne,
- wydajność: 300 l/min,
- ciśnienie: max 3,5 bar,
- ciśnienie sprężonego powietrza: max 4,0 bar.
1.2. Pneumatyczna pompa membranowa SP-05 1/2" BSP – 5 szt.
Dane techniczne:
- typ: SP-05(membranowa),
- wielkość: 1/2" BSP,
- zasilanie: pneumatyczne,
- wydajność: 20l/min,
- ciśnienie: max 3,5 bar,
- ciśnienie sprężonego powietrza: max 4,0 bar
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System wspierania Zakupów: www.swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-10-23 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

zgodnie z DDP INCOTERMS 2010., Magazyn Centralny PeBeKa - Adama Mickiewicza 3, 59-100 Polkowice.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

04-10-2017