Dostawa Przepustnic EBRO

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/42290

Opis postępowania

 

1.Dostawa:2szt. Przepustnic do zabudowy międzykołnierzowej, typ Z011-A (3085A) DN250, napęd ręczny Producent: EBRO 2. 8szt. Przepustnic do zabudowy międzykołnierzowej, typ Z011-A (3085A) DN300, napęd ręczny Producent: EBRO 3. 6szt. Przepustnic dwukołnierzowych, typ F012-K1 DN700, napęd ręczny Producent: EBRO Dostarczony materiał ma spełniać wymagania antykorozyjne zgodnie z dokumentacją zabezpieczeń antykorozyjnych nr 2426/T.

2. Pozostałe warunki zamówienia zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

-

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System wspierania Zakupów: www.swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-10-20 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

zgodnie z INCOTERMS 2010 DDP, ZWR Polkowice ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-10-2017