Usługa płatnego serwisu pogwarancyjnego sprężarek typu BOGE na szybie SW-4, GG-1 oraz na oddziale Konstrukcji Stalowych

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/45384

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 Przeglądy techniczne urządzeń eksploatowanych na szybie GG-1, SW-4 oraz Oddziale Konstrukcji Stalowych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych – serwis pogwarancyjny:
a) sprężarka S-180
b) sprężarka SF-100
c) osuszacz powietrza HHDp 4500
d) osuszacza powietrza HD 3600
1.2 Szczegółowy zakres stanowi Załącznik nr 1 pozostałe warunki określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
1.3 Wykonawca musi posiadać
- autoryzację producenta sprężarek firmy BOGE(CERTYFIKAT)
- autoryzację producenta osuszaczy firmy HANKISON (CERTYFIKAT)
- zapas części zamiennych: bloki śrubowe, silniki napędowe, chłodnice olejowe, które udostępni bezpłatnie Zamawiającemu do 72 godzin od powstania awarii do czasu naprawy podzespołówPozostałe zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z załączonym SIWZ  oraz Projektem Umowy

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Do pobrania dokumentacja.

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

60 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

brak

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat / mail; .swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-01-24 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

a) miejsce świadczenia :szyb SW4, GG-1 Kwielice, Oddział. Konstrukcji Stalowych, Polkowice ul.Działkowa b) termin styczeń 2018r do 31.12. 2019 r

Termin wykonania zamówienia

styczeń 2018r do 31.12. 2019 r

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-01-2018