Dostawa części zamiennych do urządzeń wiertniczych

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/47405

Opis postępowania

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do urządzeń wiertniczych: klucz pneumatyczny B+V GreySpin Mark 30, elewator B+V CL 150/1, klucz mechaniczny B+V, pompy wirowej Forum oraz Kelly Spinner A6C.
  2. Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 4
  3. Pozostałe warunki zgodnie z Projektem Umowy (IPU).

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/47405

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/47405

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-05-22  godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/47405

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/47405

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

08-05-2018