Dostawa i odbiór wody dla KRWP na terenie LGOM

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/55455

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Dostawę wody technologicznej - 7000m3

1.2. Dostawę wody do celów sanitarnych - socjalnych - 700 m3

1.3. Odbiór wody złożowej - 7000 m3

2. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ i IPU

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/55455

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/55455

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-09-19 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/55455

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/55455

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-09-2018