Dostawa urządzeń do pompowania i montażu kół

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/52639

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pompowania i montażu kół
2. Szczegółowy zakres zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ i Projektem Umowy (IPU) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/52639

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Zakupy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/52639

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-07-24, 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/52639

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

12-07-2018