Rury okładzinowe 24 1/2"

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/57082

Opis postępowania

1 .Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rur okładzinowych 24 1/2" wraz z dokumentami wymienionymi poniżej:

a) atesty materiałowe,

b) świadectwa jakości (odbioru) wg EN 10204/3.1,

c) ważnego certyfikatu API, stwierdzającego wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API 5L,

d) oryginału dokumnetu WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podstawę do przyjęcia dostawy (np. kopia faktury) jak również trzy (3) oryginalne egzemplarze Protokołu Stanu Zaawansowania Dostaw.

2. Transport rur odbywać się będzie pojazdem z naczepą posiadającą odkrywany dach i zdejmowanie burty boczne.

3. Pozostałe zgodnie z SIWZ i IPU.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/57082

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Wymagane, zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/57082

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-10-23 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/57082

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/57082

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

10-10-2018