Zakup mobilnego węzła betoniarskiego

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67412

Opis postępowania

1. Zakup kruszyw płukanych i łamanych na potrzeby placów budów Spółki na terenie LGOM

2. Pozostałe warunki zamówienia zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy 2019/06/00180.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System wspierania Zakupów: www.swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-17 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

place budów Spółki na terenie LGOM

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

01-07-2019