12 gru 2018

Zmiany w składzie Zarządu PeBeKa S.A.

W dniu 7 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o dokonaniu zmian w Zarządzie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.
 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu, powierzono Panu Pawłowi Pawlikowi, dotychczasowemu Głównemu Inżynierowi Górniczemu, który będzie jednocześnie pełnił obowiązki Dyrektora Technicznego.

 


Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany został Pan Robert Flak, dotychczasowy pełnomocnik Zarządu ds. Finansów, który będzie jednocześnie pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego.

 

Zmiany w składzie Zarządu PeBeKa S.A.