Jedną z podstawowych usług realizowanych przez PeBeKa jest kompleksowe wykonawstwo górniczych wyrobisk poziomych. Na terenie kopalń znajdujących się w Legnicko-Głogowskiego Zagłębiu Miedziowego wykonaliśmy ponad 1600 kilometrów chodników i przekopów oraz ponad 700 000 m³ wyrobisk komorowych.

Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych PeBeKa zajmuje się również wyposażeniem wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną tj.: montażem rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budową systemów transportowych.

Drążenie wyrobisk korytarzowych i komorowych z użyciem materiałów wybuchowych

Drążenie wyrobisk przy użyciu materiałów wybuchowych to metoda wymagająca dużego doświadczenia i odpowiedniej techniki. Bazując na swojej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu specjaliści PeBeKa z powodzeniem realizują tego typu inwestycje w różnych częściach świata.


Drążenie wyrobisk korytarzowych z urabianiem mechanicznym skał

Drążenie wyrobisk korytarzowych z urabianiem mechanicznym skał to jedna z podstawowych metod górniczych. Polega ona na odspajaniu kawałków skały od calizny i rozdrobnieniu ich do wymaganych rozmiarów bez zmiany stanu skupienia.


Przebudowa i rekonstrukcje wyrobisk

Przebudowa lub rekonstrukcja wyrobisk, szczególnie tych o ważnym znaczeniu kulturalnym, to ogromne wyzwanie, w którym najistotniejsze są bezpieczeństwo i precyzja wykonania.
Ciesząc się ogromnym zaufaniem inwestorów specjaliści PeBeKa prowadzili prace odtwarzające wyrobiska podziemne w Kopalni Soli „Wieliczka” - miejscu wpisanym na światową listę dziedzictwa UNESCO.


Roboty montażowe pod ziemią

PeBeKa oferuje pełną obsługę w zakresie robót górniczych. Obok kompleksowych realizacji drążenia wyrobisk zajmujemy się także wykonawstwem obiektów tworzących ich pełną infrastrukturę. Drążenie wielokilometrowych wyrobisk poziomych wymaga bowiem systematycznego wykonania montażu rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych. Budujemy również podziemne systemy transportowe.


Dołowe roboty wiertnicze

W PeBeKa oprócz klasycznego drążenia wyrobisk górniczych zajmujemy się także rozpoznawaniem złóż. Dzięki wykonaniu otworów wiertniczych możliwe jest zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania oraz zasięgu złóż i kopalin towarzyszących, pozwalających na kompleksowe przygotowanie do realizacji inwestycji wydobywczych.


Realizacje