Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76,
59-301 Lubin
zobacz na mapie

tel.: +48 76 840 54 03
+48 76 840 52 03
+48 76 840 54 05
fax: +48 76 840 54 95


KONTAKTY HANDLOWE

Kierownik Działu Handlowego

Agnieszka Zych
tel. (+48) 887 662 275

e-mail: agnieszka.zych@pebeka.com.pl


KONTAKT DLA mediÓw

tel. +48 76 840 54 03
+48 76 840 52 03
e-mail: pebeka@pebeka.com.pl


Inspektor Ochrony Danych
w PeBeKa S.A.

Inspektor ochrony danych

Marta Maćków

tel. +48 76 840 52 27

e-mail : iod@pebeka.com.pl


DANE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
PeBeKa S.A.

NIP: 692-00-00-154
REGON: 390058997
Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000110826
Kapitał zakładowy: 64 638 162 zł
Zatrudnienie: 2049 osób
Rok założenia: 1960

PeBeKa działa w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji przedsiębiorstwa.
Firmę łączą z KGHM nie tylko zależności własnościowe, ale również rozwijana i kontynuowana od lat współpraca gospodarcza, związana z eksploatacją złóż i produkcją miedzi.

Formularz kontaktowy

Lokalizacja